Koncerty 2024

 

17. 02. 2024 sobota Svitavy ( SY )  ZRUŠENO
13. 04. 2024  sobota  Svitavy ( SY )  21:00 hod 
20. 04. 2024  sobota  Česká Ves ( JE )  22:00 hod 
08. 06. 2024    sobota    Albrechtice n.O. ( RK )   21:00 hod  
15. 06. 2024   sobota  Nymburk ( NY )  18:30 hod   
22. 06. 2024  sobota   Všestudy ( ME )  20:00 hod   
29. 06. 2024  sobota   Kožlí ( HB )   21:30 hod  
06. 07. 2024   sobota   Prasek ( HK ) 22:30 hod   
13. 07. 2024    sobota  Roudnice ( HK )  23:00 hod 
20. 07. 2024   sobota  Újezd u Chocně ( UO )   20:00 hod  
27. 07. 2024   sobota  Kostelec n. Čer. lesy ( PY )   18:00 hod 
10. 08. 2024  sobota   Louny ( LN )   20:00 hod  
20. 09. 2024  sobota Mělník ( ME ) 21:00 hod  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Nejbližší koncerty

13. 04. sobota 21:00h
Svitavy ( SY )
mapa

 

20. 04. sobota 22:00h
Česká ves, Hotel Zlatý Chlum,
mapa